Lepingust taganemise avaldus

Udum OÜ, Pärnasalu 19, Saue, Harjumaa, Eesti.

Registrikood 16068514

E-posti aadress: udum@udum.ee

 Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri:

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev: